Blog

„Pojďme jakoby odejít od tématu!“ – a jiné „epidemie“ módních slov a slovních spojení

25.2.2013 | Marie Hádková, vyučující na MUP Praha a PF UJEP

Stejně jako zažíváme a více či méně úspěšně překonáváme různé epidemie postihující zdraví člověka, tak se čas od času musíme vyrovnávat i s různými zlozvyky a nešvary, které jako epidemie napadají naše vyjadřování. Těmito zlozvyky máme na mysli především módní slova či módní slovní obraty a spojení slov, které se rozšiřují především v mluvené komunikaci (a následně i v tzv. zapisované komunikaci na internetu).

O češtině upadající?

24.2.2013 | Petr Vybíral, vysokoškolský učitel a externí pracovník Zpravodajství ČT

Jednou z rozšířených pověr je ta, která říká, že čeština trvale upadá. Její zastánci a šiřitelé jsou přesvědčeni, že dřív se mluvilo líp. Je to tím, že každý živý jazyk se mění, vyvíjí, někam posouvá. Lingvisté dnes už vědí, že uživatelé jazyka by si ho přáli mít takový, jak se s ním seznamovali kdysi ve škole. Lidé tedy preferují svoje osobní přání na úkor obecné zákonitosti jazyka – a tou je jeho neustálá proměna, byť povlovná a často nepozorovaná, ale v jazyku vždy přítomná.

Mizérie českých tištěných médií

15.2.2013 | Jiří Závozda, vysokoškolský učitel (MUP, FSV UK), mediální poradce, člen Rady ČT, bývalý novinář

Česká tištěná média ztrácejí náklad, šetří na lidech a místo kvality sázejí na reklamu. A na velká slova o tom, že se chtějí prosadit právě kvalitou a získat tak zpět čtenáře. Nebo zoufale hledají, jak k sobě připoutat nějakou skupinu lidí.

Berlusconiho “bulharský edikt” a politická role italských médií

11.2.2013 | Andreas Pieralli, italský novinář

Výrazem “bulharským edikt” se v italské politické a novinářské scéně myslí výrok, jehož cílem je diktátorským způsobem se zbavit nějakého nepohodlného novináře. Inspirátorem této neblahé formulace byl Silvio Berlusconi...

Jak si vychovat čtenáře

28.1.2013 | Milan Kruml, specialista vývoje v České televizi

Po celém světě slyšíme ve spojitosti s krizí tištěných deníků volání po kvalitě, prestiži, po zasvěcených analýzách, komentářích a žánrové pestrosti. To je jistě správné, jen je otázka, zda je to opravdu účinný lék a hlavně, zda kvalitní obsah musí být nutně zárukou komerčního úspěchu.

Krátké zamyšlení nad stavem médií v ČR

10.1.2013 | Ondřej Tesař, konsultant Rubikon PR

Je počet mediálních titulů v ČR ekonomicky udržitelný? Jak výrazně se v budoucnu změní mediální struktura? Předznamená vzestup internetových zdrojů zánik tradičních médií? Bude narůstat vliv nejrůznějších zájmových skupin a sdružení na tvorbu mediálního obsahu?

Kontakty

E-mail: ms@mup.cz

Sledujte nás na Facebooku

Sledujte náš Twitter

Twitter @mediapodlupou